Meer over onze vereniging

De Model Boten Vereniging Hoogvliet, MBVH, is in 1981 in Hoogvliet opgericht door een groepje mensen dat dezelfde hobby uitoefende, het bouwen van en varen met modelbouwboten.

Het doel van de MBVH is het uitwisselen van kennis en het proberen, met elkaar, de diverse problemen die zich bij deze hobby kunnen voordoen, op te lossen.

De MBVH is een open vereniging, dat wil zeggen dat een ieder die dat wil, lid kan worden van de vereniging, mits er interesse is in het bouwen en/of varen van modelboten of modelbouw. De MBVH ontvangt graag geïnteresseerden in de scheepsmodelbouw, maar het is zeker niet de bedoeling dat alleen die mensen die scheepsmodelbouwer zijn langs kunnen komen, iedereen die geïnteresseerd is in deze hobby is welkom! De contributie is laag! U betaalt € 9,- p.m. voor volwassenen en jeugdleden betalen een gereduceerd tarief.

De vereniging heeft een tweetal clubavonden per week van 19.00 tot 22.00 uur. Eén op dinsdagavond waarbij het sociale contact vooral de overhand heeft. De donderdagavond wordt er gebouwd aan het clubproject en wordt het clubmateriaal onderhouden voor demonstraties. Uiteraard kunt op beide avonden bouwen aan uw eigen schepen. Elke 2 weken is er een vaardag. Dan varen we in de vijvers van park “De Heerlijkheid” in Hoogvliet. Dit is direct gelegen naast ons clubgebouw, alwaar ook een kleine modelhaven is gerealiseerd. Verder organiseert de Model Boten Vereniging Hoogvliet regelmatig extra vaardagen, zoals bbq-varen, oliebollenvaren én houden we regelmatig een open vaardag. Kortom een vereniging die bruist!!

De MBVH heeft ook een bassin van 6 bij 10 meter dat gebruikt wordt bij evenementen en demonstraties. Hierdoor zijn we in staat om de contributie op dit zeer lage niveau te houden.